Những thách thức 2021 với chăn nuôI gia cầm
Những thách thức 2021 với chăn nuôI gia cầm

Covid-19 đến thời điểm này vẫn là “cơn bão kinh hoàng” và có sức ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến ngành gia cầm trong lịch sử suốt 20 năm qua. Ðại dịch này đã tạo ra một sự thay đổi lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường gia cầm. Giá thức ăn biến […]

Vị thế của ngành thú y với nền kinh tế
Vị thế của ngành thú y với nền kinh tế

Nghề thú y là những công việc nhằm phát hiện điều trị, và phòng ngừa dịch bệnh cho vật nuôi và chim, thú hoang. Ðồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Do vậy, nghề thú y có tầm quan trọng đặc biệt trong việc bảo vệ vật nuôi gắn liền với phát […]

Ứng dụng các chế phẩm vi sinh trong chăn nuôI
Ứng dụng các chế phẩm vi sinh trong chăn nuôI

Các chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ tự nhiên, đặc biệt các chế phẩm được sản xuất từ các loài vi vinh vật hữu ích đã đáp ứng được tiêu chí của người sản xuất và người tiêu dùng như thay thế các loại hóa chất, thuốc trừ sâu, các loại kháng sinh […]

Sản phẩm được quan tâm nhiều