Dufafarm & Những chặng đường Công ty

Thuốc thú y trang trại cao cấp thương hiệu Dufafarm của Công ty cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh được xây dựng và phát triển từ năm 2014 đến nay. Công ty có 20 năm hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc thú y Việt Nam và trên 20 quốc gia phát triển công nghiệp chăn nuôi trên thế giới. Một trong nhưng Công ty đầu tiên đạt chuẩn GMP-WHO theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.
 
DUFAFARM: THƯƠNG HIỆU THUỐC THÚ Y TRANG TRẠI TIN & DÙNG.
Sản phẩm được quan tâm nhiều