DUFAFARM

 

Thuốc thú y trang trại cao cấp thương hiệu DUFAFARM của VIET ANH GROUP được xây dựng và phát triển từ năm 2012 đến nay. Với hơn 20 năm hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, VIET ANH GROUP là một trong những Tập đoàn có nhà máy đầu tiên đạt chuẩn GMP-WHO của Tổ chức Y tế thế giới.  
DUFAFARM THƯƠNG HIỆU THUỐC THÚ Y TRANG TRẠI
Tại sao chọn chúng tôi
DUFAFARM THƯƠNG HIỆU THUỐC THÚ Y TRANG TRẠI
20 năm trong lĩnh vực
Bảo vệ sức khỏe vật nuôi
DUFAFARM THƯƠNG HIỆU THUỐC THÚ Y TRANG TRẠI
TOP 10 thương hiệu
sản xuất thuốc thú y
DUFAFARM THƯƠNG HIỆU THUỐC THÚ Y TRANG TRẠI
Đạt chuẩn GMP-WHO
của Tổ chức Y tế Thế giới
DUFAFARM THƯƠNG HIỆU THUỐC THÚ Y TRANG TRẠI
Sản xuất theo
Công nghệ Hà Lan