Tổng hợp các bệnh trên gà, vịt, gia cầm

Phát hiện bệnh trên gà nòi và cách phòng chống hiệu quả
Phát hiện bệnh trên gà nòi và cách phòng chống hiệu quả

Trong thời gian gần đây, thuốc thú y Dufafarm có nhận được nhiều yêu cầu hỗ trợ của các trang trại về phòng bệnh trên gà nòi. Sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia của Dufafarm đã tổng hợp lại một số bệnh thường gặp trên gà nòi như sau: Gà nòi hay […]

Sản phẩm được quan tâm nhiều