Nhà máy GMP-WHO

Năm 2002, công ty cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh đầu tư xây dựng nhà máy SANFORD VETERINARY GMP TECHNOLOGY USA, một trong những nhà máy đầu tiên đạt chuẩn GMP-WHO theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới, nhà máy được xây dựng trên diện tích 20.000 m2 tại cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, bao gồm 3 tiêu chuẩn:
 
Thuốc thú y trang trại công nghiệp GMP WHO
  • GMP – Good manufacturing practice (thực hành sản xuất tốt)
  • GLP – Good laboratory practice (thực hành kiểm nghiệm tốt)
  • GSP – Good storage practice (thực hành bảo quản tốt)
CHỨNG NHẬN GMP

Năm 2011, Công ty là một trong những đơn vị đầu tiên ở phía bắc chính thức nhận được giấy chứng nhận GMP-WHO cho nhà máy sản xuất với 6 dây chuyền sản xuất thuốc thú y β-lactam và Non-β-lactam.

03 dây chuyền sản xuất thuốc thú y β-lactam:

  1. Thuốc hỗn dịch tiêm
  2. Thuốc bột pha tiêm
  3. Thuốc bột, cốm
03 dây chuyền sản xuất thuốc thú y non-β-lactam:
  1. Thuốc dung dịch tiêm vô trùng
  2. Thuốc dung dịch uống
  3. Thuốc bột, cốm uống
Sản xuất dược phẩm, dược thú y, hóa chất diệt côn trùng, sinh phẩm… theo tiêu chuẩn GMP – WHO luôn gắn liền và đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường.
Sản phẩm được quan tâm nhiều