DUFA.PARA C

Hạ sốt, tăng lực, kích thích miễn dịch dùng trong các bệnh có sốt CRD, GUMBORO, heo tai xanh

Sản phẩm được quan tâm nhiều